Què és la Venda de proximitat

La venda de proximitat és la venda de productes agroalimentaris, procedents de la terra, de la ramaderia o com a resultat d’un procés d’elaboració o de transformació que els productors fan en favor del consumidor o consumidora final.

La venda de proximitat inclou la venda directa i la venda en circuit curt.

La venda de proximitat s’identifica amb un logotip, que indica:

- El decret que regula aquest tipus de venda
- El nom de la Generalitat de Catalunya
- La modalitat de venda: directa o en circuit curt

El Decret 24/2013, de 8 de gener, regula l’acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris.

 

Circuit curt:

És el que duen a terme productors o agrupacions de productors agraris en favor del consumidor o consumidora final, amb la intervenció d’una persona intermediària.

La venda en circuit curt es pot fer en establiments minoristes, agrobotigues de les agrupacions de productors agraris que actuen com a intermediàries, en establiments de turisme rural i en establiments de restauració, inclosos els establiments de restauració col·lectiva, sempre que aquesta venda s’ajusti als criteris establerts en aquest Decret.

La venda en circuit curt es pot efectuar també a distància, o bé de forma ambulant d’acord amb el que estableix la normativa vigent sobre comerç interior.

En el cas de venda de circuit curt, les persones o agrupacions acreditades han d’identificar aquests productes, abans de la seva comercialització, amb el logotip i són d'aplicació les mencions obligatòries que estableix la normativa vigent en matèria d’etiquetatge.

 

La granja Mas Vilallonga

La granja es dedica, entre d'altres, a la producció de carn de porc (raça Duroc) i vedella (ara, a més, engreixem vedella de la raça Angus). 

  • * Creiem en la importància de preservar el medi ambient i utilitzar una criança sostenible.
  • * Treballem per una millor carn de qualitat.
  • * Oferint la venda de proximitat de circuit curt com a valor afegit, carn nascuda i criada a Catalunya. 
  • * A GerFam t'ajudem per informar sobre la precedència i qualitat de la carn

 

Comprar carn de proximitat

 Si voleu provar les nostres carns poseu-vos en contacte amb nosaltres i us facilitarem els punts de venda.

 GerFam. Riudellots de la Selva.
Tel. 972 47 81 58   T. Mòbil 606 45 62 53
Una excel·lent carn de confiança després d'una bona criança.

       Venda proximitat          Producte del Ripolles
Back to Top